kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

9. Hukuk Dairesi 2001/10238 E., 2001/14273 K.

ALKOLLÜ OLARAK İŞYERİNE GELMEK

ALKOLÜ İŞYERİ DIŞINDA ALMAK

FESİH

İHBAR TAZMİNATI

KIDEM TAZMİNATI

SARHOŞLUK

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T AY
9.Hukuk Dairesi
Y A R G I T A Y İ L A M I
ESAS NO :2001/10238
KARAR NO :2001/14273


ÖZET : Sarhoşluk derecesine varmayan alkollü işe gelme 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 17/II-ç.
maddesi kapsamında değerlendirilmemelidir.

(1475 S.K.17 ve 77. mad.)


Davacının güvenlik elemanı olarak davalıya ait işyerinde çalışırken olay günü gecesi
işyerine 15 dakika kadar geç geldiği ve alkollü olduğu dosya içeriğinden anlaşılmakta ise de,o gece
sarhoş olup olmadığı belli değildir.
Mahkemece sarhoş olduğu ve görevini yapmadığı şeklindeki bir gerekçe ile davalı
şverenin fesih işleminin haklı nedene dayandığı kabül edilerek ihbar ve kıdem tazminatı istekleri
reddedilmiştir.1475 Sayılı İş Kanununun 77.maddesinin olayda uygulanması söz konusudur.Bu
maddenin A bendine göre işyerine sarhoş gelmesinin ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan davranış
olduğu açıktır.Sarhoş gelme koşulu gerçekleştiği takdirde aynı kanunun 17/II-ç maddesi uyarınca
işveren sözleşmeyi haklı nedenle feshedebilir.Bunun için sarhoş gelmenin kanıtlanması icabeder.
Olayda bu koşul gerçekleşmiş değildir.Zira taraf şahitlerinin anlatımları bu koşulun gerçekleştiğini
göstermekten uzaktır.Bundan başka tutulmuş bir sarhoşluk tutanağı veya eşdeğer bir belge de
yoktur.Ayrıca belirtmek gerekirki,davacı işçinin işini yapmadığı da kanıtlanamamıştır.Bu durumda
feshin haksız olduğu kabul edilmeli ve ihbar ve kıdem tazminatı istekleri kabul edilmelidir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz
harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 24.9.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA