kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

9. Hukuk Dairesi 2001/10219 E., 2001/16653 K.

DERSHANE

EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ

KIDEM TAZMİNATI

ÖZEL EĞİTİM KURUMU

ÜCRET

İçtihat Metni


T.C
Y A R G I T A Y
9.Hukuk Dairesi

YARGITAY İLAMI

ESAS NO : 2001/10219
KARAR NO : 2001/16653ÖZET :1- Devamsızlık nedeniyle işe gelmeyen ve bu nedenle hizmet akdi feshedilen
davacı öğretmenin kıdem tazminatı isteği ile çalışılmayan süreye ait üretim hüküm
altına alınması hatalıdır.
2- 625 Sayılı kanunda,bazı konularda Özel Okullar ile Özel dershaneler ayırımı
yapılmıştır.Anılan Kanunun 33. maddesi Özel Dershaneleri kapsamadığından özel
dershanede öğretmen olarak görev yapan davacı işin sosyal yardım niteliğindeki
öğretim yılına hazırlık ödeneğinin hüküm altına alınması doğru değildir.

(1475 Sayılı İş kanununun 14 ve 26. maddeleri,625 Sayılı Özel Öğretim Kurumu’nun 33. maddesi)

YARGITAY KARARI

1- Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davacının davalı işverene ait özel dershanede
öğretmen olarak çalışmakta iken, 19.6.1998 tarihinden itibaren işe gelmediği, 20.6.1998
tarihinde açılışı yapılan bir dershanenin kurucu ortakları arasında yer aldığı, davalı işverence
bu durum 21.6.1998 tarihli tutanakla tesbit edildikten sonra işyeri ile ilişiğinin kesildiği
anlaşılmaktadır. Buna göre akdin davalı işverence haklı olarak feshedildiği açıktır. Buna
rağmen davacının kıdem tazminatı isteği ile çalışılmayan süreye ait ücretin hüküm altına
alınması hatalıdır.
2- 625 Sayılı Kanunda bazı konularda Özel Okullar ile özel Dershaneler ayırımı
yapılmıştır. Anılan Kanunun 33. maddesinde Özel Okullarda yöneticilik ve Eğitim-Öğretim
hizmeti yapanların dengi Resmi Okullarda ödenen aylık ve Sosyal Yardım kapsamındaki ek
ödemelerden yararlanacakları belirtilmiştir. Özel Dershaneler için bu ödemeler
öngörülmemiştir. Bu husus gözönünde tutulmaksızın dershanede öğretmen olarak görev
yapan davacı için Resmi okullarda ödenen Sosyal Yardım niteliğindeki öğretim yılına hazırlık
ödeneğinin hüküm altına alınması da doğru değildir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA,
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.10.2001 gününde oybirliği ile
karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA