kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

13. Hukuk Dairesi 2001/10186 E., 2001/11456 K.

GEREKÇELİ İNKAR

İSPAT KÜLFETİ

KARZ AKTİ

İçtihat MetniT.C.
Y A R G I T A Y
13.HUKUK DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

E. 2001/10186
K. 2001/11456
T. 06.12.2001


K A R A R

Davacı, davalı amcasına elden ve havale yolu ile borç para
verdiğini, geri verilmediğini ileri sürerek 4000DM.nin faizi ile
ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı, borç para almadığını savunarak davanın reddini
dilemiştir.
Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm davalı
tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, davalıya borç verdiği ve iade edilmediği iddiası ile
dava açmıştır. Davalı karz ilişkini inkar edip sattığı tarla
karşılığı para ödendiğini savunmuştur. Davacının dayandığı karz
ilişkisini davalı kabul etmediğine göre iddianın yasal delillerle
ispatı davacıya düşer.Davacının dayandığı banka dekontunda paranın
davalıya borç olarak gönderildiğine dair kayıt ve açıklamada yoktur.
Davacı paranın borç olarak gönderildiğini yazılı delillerle isbat
etmelidir. İsbat yükü kendisine düşmiyen davalının teklif ettiği
yemini davacının kabul ve eda etmesi hukuki sonuç doğurmaz. Olayda
miktar itibariyle ve davalının açık muafakatı bulunmadığından HUMK.
298-289 maddeleri hükmüne göre tanık dinlenemez. Bu durumda davacı
iddiasını kanıtlayamamıştır. Ne var ki, dava dilekçesinde her türlü
delil demek suretiyle yemin deliline dayanmış olduğundan, iddiasının
ispatı yönünde davalıya yemin yöneltme hakkı olduğu hatırlatılarak
sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken bu yön gözardı edilerek
yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı
gerektirir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın
davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine,
6.12.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA