kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

9. Hukuk Dairesi 2001/10162 E., 2001/14059 K.

DEVLETE KARŞI SUÇ İŞLEME

KAMUYA AİT İŞYERİNDE ÇALIŞMA

KIDEM TAZMİNATI

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T AY
9.Hukuk Dairesi
Y A R G I T A Y İ L A M I
ESAS NO :2001/10162
KARAR NO :2001/14059ÖZET: İşyeri dışında da olsa PKK terör örgütü eylemlerine katılmaktan dolayı mahkumiyete dayalı
devamsızlık halinde kıdem tazminatı ödenmez

1475 İş Kanunu’nun 14.maddesi 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun169.Maddesi 3713 Sayılı) Terörle
Mücadele Kanunu’nun 5.Maddesi

Davacı davalıya kamu kurumuna ait işyerinde çalışmakta iken PKK ve terör olaylarına
karışmaktan dolayı hakkında kamu davası açılmış ve sonuçta TCK.nın 169 maddesi 3713 Sayılı
Terörle Mücadele Kanununun 5.maddesi uyarınca hüküm giymiştir.Bu durumda davacının,işyeri
dışında bir suçtan tutuklanıp hüküm giymesi sözkonusu olduğu için devamsızlık sonucu işine son
verildiğinin kabulü ile kıdem tazminatının hüküm altına alınması doğru değildir.Zira devlete karşı
işlenmiş bir suç sözkonusu olduğundan kamu işyerinde çalıştırılması düşünülemez.Konu ile ilgili
Dairemizin yerleşmiş içtihatları bu dorultudadır.Böyle olunca kıdem tazminatı isteğinin reddine karar
verilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz
harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18.9.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA