kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

9. Hukuk Dairesi 2001/10161 E., 2001/14058 K.

İHBAR TAZMİNATI

İŞYERİ DEVRİ

İŞYERİNİN TASFİYESİ

KIDEM

ÜCRET ALACAĞI

İçtihat Metni

T.C
Y A R G I T A Y
9.Hukuk Dairesi

YARGITAY İLAMI

ESAS NO : 2001/10161
KARAR NO : 2001/14058


ÖZET : Limited şirket tasfiye ile son bulmuş ve işyeri bu nedenle kapandıktan sonra şirketin ortağı tarafından açılmış olan işyerinde işe başlama durumunda işyeri devrinden sözedilmez.Hizmet akdi şirketin tasfiyesi ile sona ermiştir.

(1475 S.K.13.14.29 ve 75. Mad.)

Davacı işçi davalı Limited Şirketle 16.7.1992 tarihinde işe başlamış ve çalışmasını sürdürmekte iken 15.2.2000 tarihinde bu şirket tasfiye edilmiştir. Davacı bu kez bir gün sonra şirketin ortaklarından A. K.’nun açtığı işyerinde hemen ertesi günü işe girmiş bir gün çalıştıktan sonra o işyerinden de ayrılmıştır. Davacı işyerinin kapanması nedeniyle önceki işveren limited şirkete karşı kıdem tazminatı yanında ihbar tazminatı isteğinde de bulunmuştur. Mahkemece ücretleri ödenmediği için davacının sözleşmeyi haklı nedenle bozduğu sonucuna varılarak kıdem tazminatı hüküm altına alınmış ihbar tazminatı ise reddedilmiştir. Açıklanan somut olayda Limited şirketin tasfiye ile son bulduğuna göre ihbar tazminatına da davacının hak kazandığı kabul edilmelidir. Bu konuda belirtilmelidir ki limited şirket kapandıktan sonra onun ortağı tarafından açılmış olan işyeri başka bir işyeridir. Bir başka ifade ile olayda işyeri devrinden sözedilemez. Ayrı ayrı şahıslar nezdinde hizmet akitleri yapılmış sayılmalıdır. Böyle olunca ihbar tazminatı mahkemece hesaplanarak hüküm altına alınmalıdır.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18.9.2001 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA