kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

9. Hukuk Dairesi 2001/10044 E., 2001/14103 K.

İHBAR TAZMİNATI

İSTİFA

İSTİFADA ISRAR ETME

İSTİFADAN SONRA ÇALIŞMA

İçtihat Metni

T.C
Y A R G I T A Y
9.Hukuk Dairesi

YARGITAY İLAMI

ESAS NO : 2001/10044
KARAR NO : 2001/14103


ÖZET : Hizmet akdi istifa sonucu sona ermişse işçi ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanamaz.
(1475 S.K. 13 ve 14. mad.)

Davacı bir özel hava yollarına ait işyerinde hep aynı görevi yapmakta iken işlerin yoğunluğu, ağırlığı ve yönetimdeki bazı aksaklıklardan dolayı işten ayrılmak istediğini bildiren 29.7.1997 tarihli dilekçeyi işverene vermiş ve 30.7.1997 den itibaren işleme konulmasını istemiştir. Bundan sonra davacının birkaç gün işyerinde çalıştığı sonra da izne çıkarıldığı ancak bunun ücretlimi yoksa ücretsiz izin mi olduğu konusunda tereddütler bulunduğu anlaşılabilmektedir. İzin dönüşünde ise taraflar arasındaki hizmet akdi ilişkisinin bozulduğu açıktır.
Taraflar arasında ki uyuşmazlık iş ilişkisinin hangi tarafça ve nasıl bozulduğu konusunda toplanmaktadır. Mahkemece istifa dilekçesinin işleme konulmadığı, davacının bir süre daha işyerinde çalışmasını sürdürdüğü ve sonradan davalı tarafından haksız olarak işine son verildiği kabul edilerek ihbar ve kıdem tazminatı istekleri de hüküm altına alınmıştır.
Davacı taraf üç tanık dinletmiş bunlardan ikisi kendisi gibi aynı durumda bulunan kişilerdir. Davalı ise tanık göstermemiştir.
Davacının gösterdiği iki tanık ifadesinde istifa olgusunu doğrulamışlar, bir ay sonra da istifa sebebi ile ilişkinin bozulduğu anlamına gelen açıklamalarda bulunmuşlardır. Olayların akışı da bu anlatımların doğruluğunu göstermektedir. Dava dilekçesinde de vurgulandığı üzere davacı çalıştığı departmandaki görevinden şikayetçi olup bu görevi değiştirilmediği için istifa dilekçesini verdiği açıklanmıştır. Bu konuda ki görüş ayrılıkları taraflarca sürdürülmüş fakat anlaşma zemini bulunamadığı için de davacı işçinin istifasında kararlı olduğu görülerek hizmet akti ilişkisi bozulmuştur. Daha açık bir ifade ile bozma iradesi işçi tarafından ser edilmiş ve istifa sonucu sözleşme sona ermiştir. Bu durumda davacı işçi ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanamaz.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 19.9.2001 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA