kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

9. Hukuk Dairesi 2001/9240 E., 2001/15578 K.

%5 FAZLA ÖDEME

AİLE YARDIMI

BASIN-İŞ

GAZETECİ

KIDEM ZAMMI

MUHABİR

YAKACAK

YOL YARDIMI

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
9.Hukuk Dairesi

ESAS NO :2001/9240
KARAR NO :2001/15578


YARGITAY İLAMI

ÖZET: 5953 Sayılı Basın İş Kanunun’da hangi alacakların zamanında ödenmemesi halinde günlük % 5 fazlasıyla ödeneceği açıkça düzenlenmiştir.Bunların arasında aile yardımı,yol parası,yakacak yardımı,ve kıdem zammı olmadığı gibi bu alacaklarla ilgili ödemelerin her ay yapılmasının öngörülmüş bulunması bunların ücret gibi değerlendirilmesini gerektirmez.

(5953 Sayılı Basın İş Kanunu’nun 14.Maddesi )1-Mahkemece hüküm altına alınan aile yardımı,yol parası,yakacak yardımı ve kıdem zammı gibi alacaklar Bakanlar Kurulunun 21.12.1995 gün ve 22500 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Teşmil Kararından kaynaklanmaktadır.Bu konuda mütealasına başvurulan bilirkişi tarafından anılan alacakların teşmiline karar verilen Toplu İş Sözleşmesinde her ay ödeneceğinin belirtildiği ve buna göre ücret gibi değerlendirilmesi gerektiği düşüncesinden hareketle alacakların ödenmemesinden kaynaklanan %5 günlük fazlaya dair hesaplamalar yapılmıştır.Mahkemece bu alacaklarla ilgili günlük %5 fazlaya dair isteklerin de kabulüne karar verilmiştir.Belirtmek gerekir ki 5953 sayılı Basın İş Kanununda hangi alacakların zamanında ödenmemesi halinde günlük %5 fazlasıyla ödeneceği açıkca düzenlenmiştir.Bunların arasında aile yardımı,yol parası,yakacak yardımı ve kıdem zammı olmadığı gibi,bu alacaklarla ilgili ödemelerin her ay yapılmasının öngörülmüş olması bunların ücret gibi değerlendirilmesini gerektirmez.Mahkemece bu alacaklarla ilgili olarak günlük %5 fazla ödemeye dair isteklerin kabulü hatalıdır.
2-Davacı işçi,hizmet sözleşmesinin işverence feshinden önce 31.8.1999 tarihli ihtarnameyi keşide etmiş ve davaya konu alacaklardan gerek 5953 sayılı Basın İş Kanununda,gerek Bakanlar Kurulu Teşmil Kararından kaynaklanan ikramiye alacaklarını talepetmiştir.Anılan ihtarnamede muhatap olarak davalılardan İ.. Gazetecilik Matbaacılık Yay.Tic.AŞ.gösterilmiştir.Bu isteklerle ilgili olarak daha sonra aynı işverene karşı açılan davada temerrüd tarihinden itibaren faize karar verilmesi istenmiştir.Sözkonusu ihtarnamenin tebliğ tarihi dosya içeriğinden anlaşılamamakla birlikte mahkemece bu konu üzerinde durulması ve şayet davadan önce bir temerrüd sözkonusu ise,bu işveren aleyhine olarak hüküm altına alınan 246.999.999 TL.ikramiye alacağına bu temerrüd tarihinden itibaren faize karar verilmesi gerekir.Bu konuda eksik incelemeyle karar verilmesi hatalıdır.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, Davalı yararına takdir edilen 97.500.000 TL. duruşma avukatlık parasının davacıya, davacı yararına takdir edilen 97.500.000 TL.duruşma avukatlık parasının davalıya yükletilmesine peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 9.10.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA