kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1999/5138 E., 1999/5642 K.

DAVA

DAVET

DURUŞMA

EVRAK ÜZERİNDE İNCELEME

İADEİ MUHAKEME

TARAF TEŞKİLİ

USUL

İçtihat Metni

T.C.

Y A R G I T A Y

2.Hukuk Dairesi

Sayı :


ESAS KARAR

99/5138 99/5642


24.5.1999

Y A R G I T A Y İ L A M I


Özet :İade-i muhakeme (Yargılamanın yeniden yapılması) isteği bir
davadır. Taraflar davet edilip, duruşma açılmadan incelenemez.Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.İadei muhakeme isteği de bir dava olup (HUMK md.445/son) karşı tarafa
dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilmeden (HUMK md.73) Yazılı şekilde
evrak üzerinden karar verilmesi doğru değildir. (23.5.1956 gün 956/8-9 sayılı
İçtihatı Birleştirme kararı)S O N U Ç : Temyiz edilen kararın gösterilen sebeple BOZULMASINA,
bozma sebebine göre sair yönlerin incelenmesine şimdilik yer olmadığına,
temyiz peşin harcın yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
24.5.1999 (Pzt)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA