kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

9. Hukuk Dairesi 2001/9531 E., 2001/13503 K.

GEÇİCİ İŞÇİ

İŞÇİLİKTEN MEMURİYETE GEÇMEK

KIDEM TAZMİNATI

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İçtihat Metni

T.C
Y A R G I T A Y
9.Hukuk DairesiESAS NO : 2001/9531
KARAR NO : 2001/13503

YARGITAY KARARI

Davacı işçi Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı işyerinde geçici işçi statüsünde yaklaşık on yıl kadar çalıştıktan sonra 3.4.1998 tarih ve4359 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi üzerine geçici 7. madde uyarınca memuriyet sırasına girip başarı kazanması üzerine memuriyet statüsüne geçirilmiş ve iki yıl kadar da bu statüde çalışmıştır. Davacı zorlama ile memuriyete geçirildiğini iddia ederek ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinde bulunmuş mahkemece sadece kıdem tazminatına karar verilmiştir.
Anılan yasanın geçici 7. maddesi açık olup işçilikten memuriyete geçmek için işçinin yazılı müracaatını gerekli görmüş ve başarı kazanması halinde de memuriyete geçirilebileceği kuralına yer vermiştir. Böyle olunca davacının baskı ile memuriyete geçirilmesi gibi bir durumun olayda sözkonusu olmadığı anlaşılmaktadır. Bundan başka aynı geçici 7. madde 4. fıkrasında şeklinde bir kural yeralmaktadır. Bu itibarla işçilik süresi için davacı işçinin kıdem tazminatına da hak kazanamadığı açıktır. Böyle olunca davanın reddine karar verilmelidir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 12.9.2001 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA